barbarapudlo.pl

Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug serwisu internetowego barbarapudlo.pl

I. Definicje

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ÔÇ×RegulaminemÔÇŁ, okre┼Ťla zasady korzystania z Serwisu znajduj─ůcego si─Ö pod adresem barbarapudlo.pl, zwanego dalej ÔÇ×SerwisemÔÇŁ.
 2. W┼éa┼Ťcicielem Serwisu jest Rank Media, NIP 7123000202, ul. Pana Balcera 6/43, 20-631 Lublin, zwany dalej ÔÇ×W┼éa┼ŤcicielemÔÇŁ lub ÔÇ×W┼éa┼Ťcicielem serwisuÔÇŁ
 3. Adres do korespondencji to Rank Media, ul. Pana Balcera 6/43, 20-631 Lublin.
 4. W┼éa┼Ťciciel jest r├│wnie┼╝ Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepis├│w ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U z 2014 r. nr 1182).
 5. Przez nast─Öpuj─ůce zwroty u┼╝yte w niniejszym Regulaminie rozumie si─Ö:
  1. U┼╝ytkownik ÔÇô pe┼énoletnia osoba fizyczna korzystaj─ůca z serwisu w celu niezwi─ůzanym z prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů zawodow─ů lub gospodarcz─ů (Konsument).
  2. Klient ÔÇô U┼╝ytkownik nabywaj─ůcy na odleg┼éo┼Ť─ç us┼éugi, pakiety us┼éug (m.in. konsultacje, warsztaty itd.) lub produkty oferowane za po┼Ťrednictwem Serwisu.
  3. Trener ÔÇô osoba wskazana przez Administratora do ┼Ťwiadczenia us┼éug nabytych przez Klienta.
  4. Urz─ůdzenie ÔÇô urz─ůdzenie umo┼╝liwiaj─ůce korzystanie z materia┼é├│w s┼éu┼╝─ůcych wykonaniu us┼éug zakupionych w Serwisie, posiadaj─ůce funkcje wskazane w pkt. II. 6-7 (np. komputer, laptop, netbook, tablet, smartfon itp.).
  5. Partner ÔÇô firma lub osoba prywatna wsp├│┼épracuj─ůca z serwisem.
 6. Ka┼╝da osoba dokonuj─ůca zam├│wienia w Serwisie i akceptacji wymaganych w jej trakcie o┼Ťwiadcze┼ä staje si─Ö jego U┼╝ytkownikiem i o┼Ťwiadcza, ┼╝e zapozna┼éa si─Ö z Regulaminem Serwisu i zobowi─ůzuje si─Ö do jego przestrzegania.

II. Postanowienia og├│lne

 1. Korzystanie z tre┼Ťci dost─Öpnych w Serwisie jest dozwolone dla ka┼╝dego bez rejestracji.
 2. Skorzystanie z niekt├│rych bezp┼éatnych us┼éug wi─ů┼╝e si─Ö z dobrowolnym podaniem adresu e-mail, kt├│ry mo┼╝e by─ç wykorzystywany do cel├│w marketingowych W┼éa┼Ťciciela serwisu lub partner├│w z nim wsp├│┼épracuj─ůcych.
 3. Korzystanie z tre┼Ťci dost─Öpnych w Serwisie oznacza przegl─ůdanie i czytanie strony oraz odtwarzanie na prywatny osobisty u┼╝ytek materia┼é├│w umieszczonych w Serwisie.
 4. Ka┼╝dy Klient z chwil─ů przyst─ůpienia do korzystania z odp┼éatnych us┼éug oferowanych za po┼Ťrednictwem Serwisu zobowi─ůzany jest zapozna─ç si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminu i mo┼╝e podejmowa─ç dalsze czynno┼Ťci po uprzednim wyra┼╝eniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowie┼ä.
 5. Korzystanie z produkt├│w lub us┼éug za po┼Ťrednictwem Serwisu polega na z┼éo┼╝eniu zam├│wienia poprzez:
  1. akceptacj─Ö Regulaminu Serwisu,
  2. klikniecie przycisk├│w ÔÇ×Kupuj─Ö i p┼éac─ÖÔÇŁ ÔÇ×Rozpocznij wsp├│┼éprac─ÖÔÇŁ, ÔÇ×Zam├│wÔÇŁ ÔÇ×Um├│w si─ÖÔÇŁ, ÔÇ×ZarezerwujÔÇŁ pod opisem danej oferty trening├│w personalnych, szkole┼ä, us┼éug lub pakietu us┼éug dost─Öpnych w serwisie.
  3. wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego lub kontaktu mailowego, telefonicznego
  4. dokonanie p┼éatno┼Ťci za us┼éug─Ö
 6. Z┼éo┼╝enie zam├│wienia skutkuje zawarciem Umowy na odleg┼éo┼Ť─ç za po┼Ťrednictwem Serwisu na warunkach i po cenie okre┼Ťlonej w opisie danej oferty.
 7. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Klienta urz─ůdzenia z dost─Öpem do sieci Internet wyposa┼╝onego w przegl─ůdark─Ö internetow─ů, kt├│ra zapewnia obs┼éug─Ö plik├│w cookie.
 8. Korzystanie z Serwisu wymaga od U┼╝ytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail oraz dost─Öpu do Internetu.

III. Ochrona danych osobowych

 1. Zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danych. 25 maja wesz┼éy w ┼╝ycie nowe Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych, w skr├│cie RODO lub z ang. GDPR. Fundacja Biegania z siedzib─ů ul. Zab┼éoci┼äska 4/58 01-697 Warszawa jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Pani─ů, i┼╝: podanie danych jest dobrowolne ale niezb─Ödne w celu realizacji us┼éugi oraz mo┼╝liwo┼Ťci wysy┼éki materia┼é├│w i pism z informacjami o realizowanych us┼éugach posiada Pani/Pan prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych i ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania podane dane b─Öd─ů przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z tre┼Ťci─ů og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych. Dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez okres ch─Öci otrzymywania informacji ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, i┼╝ przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz─ůcych narusza przepisy og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dokonuj─ůc czynno┼Ťci opisanych w pkt. II.4. Regulaminu U┼╝ytkownik potwierdza autentyczno┼Ť─ç i zgodno┼Ť─ç ze stanem faktycznym podanych danych oraz wyra┼╝a zgod─Ö na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznaj─ůc jego wi─ů┼╝─ůcy charakter.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do prawidłowego korzystania z usług prezentowanych w Serwisie.
 4. W przypadku podania nieprawid┼éowych danych lub podania ich w spos├│b uniemo┼╝liwiaj─ůcych kontakt i realizacj─Ö us┼éug zakupionych za po┼Ťrednictwem Serwisu us┼éugi mog─ů nie zosta─ç wy┼Ťwiadczone U┼╝ytkownikowi lub te┼╝ skorzystanie z nich nie b─Ödzie mo┼╝liwe. Administrator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za konsekwencje wynikaj─ůce z b┼é─Ödnego podania danych.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo odst─ůpienia od wykonania Umowy w przypadku, gdy dane podane przez U┼╝ytkownika podczas rejestracji b─Öd─ů niezupe┼éne (w szczeg├│lno┼Ťci brak adresu e-mail), lub gdy dane podane przez U┼╝ytkownika s─ů b┼é─Ödne lub nieprawdziwe, co uniemo┼╝liwia prawid┼éowe wykonanie us┼éugi. U┼╝ytkownik otrzyma w├│wczas zwrot wp┼éaconych na poczet realizacji us┼éugi kwot chyba, ┼╝e wskutek podania nieprawid┼éowych danych dokonanie ich zwrotu nie b─Ödzie mo┼╝liwe.
 6. U┼╝ytkownik poprzez wype┼énienie przewidzianego dla danej us┼éugi formularza zam├│wienia wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw─ů powo┼éan─ů w pkt. I.3 Regulaminu. Administratorem Danych osobowych jest W┼éa┼Ťciciel serwisu.
 7. Akceptuj─ůc niniejszy Regulamin U┼╝ytkownik o┼Ťwiadcza, i┼╝ zapozna┼é si─Ö z zasadami ochrony danych osobowych, zosta┼é poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i poprzez dokonanie rejestracji konta i zaznaczenie odpowiednich p├│l formularza, co jest r├│wnoznaczne z akceptacj─ů Regulaminu, wyra┼╝a dobrowolnie zgod─Ö na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie powo┼éanej w pkt. I.3 regulaminu przez Administratora w celu niezb─Ödnym do wykonania Um├│w zawartych w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu i ┼Ťwiadczonych na ich podstawie us┼éug.
 8. U┼╝ytkownik w ka┼╝dej chwili ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych osobowych, prawo do ich poprawienia oraz ┼╝─ůdania ich usuni─Öcia.
 9. Administrator gromadzi i przetwarza jedynie dane osobowe, które zostały podane przez Użytkownika dobrowolnie.
 10. Administrator informuje, i┼╝ U┼╝ytkownik nie ma obowi─ůzku podania swoich danych osobowych, jednak┼╝e odmowa ich podania uniemo┼╝liwia wykonanie wobec U┼╝ytkownika Um├│w zawartych na podstawie Regulaminu oraz skorzystania z pewnych us┼éug dost─Öpnych w serwisie.
 11. Zgromadzone dane osobowe podlegaj─ů ochronie zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami. W celu niezb─Ödnym do wykonania postanowie┼ä niniejszego Regulaminu, wykonania Um├│w zawartych na jego podstawie oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Administrator dok┼éada wszelkich stara┼ä, aby przechowywanym danym zapewni─ç wymagany odpowiednimi przepisami stopie┼ä bezpiecze┼ästwa.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu realizacji postanowień zawartych Umów, jak również na wystawienie dokumentów księgowych.
 13. Sk┼éadanie zam├│wie┼ä jest jednocze┼Ťnie akceptacj─ů Regulaminu i zgod─ů na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych Serwisu oraz partner├│w.
 14. Zamawiaj─ůc produkty lub us┼éugi U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji zwi─ůzanych z przebiegiem transakcji, zawiadomie┼ä o zmianach w niniejszym Regulaminie oraz innych wynikaj─ůcych z prawid┼éowego funkcjonowania Serwisu.
 15. Informacje zawieraj─ůce informacj─Ö handlow─ů o imprezach, eventach oraz nowych us┼éugach lub promocjach Serwisu przesy┼éane b─Öd─ů tylko tym U┼╝ytkownikom, kt├│rzy wyrazili na to zgod─Ö zaznaczaj─ůc odpowiednie pole ÔÇŁwyra┼╝am zgod─Ö na przesy┼éanie informacji handlowej drog─ů elektroniczn─ů na podany przez mnie adres e-mail na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie serwisu barbarapudlo.pl w procesie sk┼éadania zam├│wienia, lub wyrazili taka zgod─Ö odr─Öbnie po zawarciu Umowy w oparciu o niniejszy Regulamin.

IV. Zasady dokonywania zamówień

 1. Us┼éugi, jakie U┼╝ytkownik mo┼╝e naby─ç za po┼Ťrednictwem Serwisu wraz z ich opisami zamieszczone s─ů pod adresem barbarapudlo.pl
 2. U┼╝ytkownik chc─ůc naby─ç us┼éug─Ö prezentowan─ů w Serwisie powinien:
  1. Dokona─ç wyboru jednego z produkt├│w lub us┼éug poprzez naci┼Ťni─Öcie przycisku “dodaj do koszyka”, ÔÇ×um├│w si─ÖÔÇŁ, ÔÇ×rozpocznij wsp├│┼éprac─ÖÔÇŁ, ÔÇ×zam├│wÔÇŁ znajduj─ůcego si─Ö pod opisem danego produktu lub us┼éugi;
  2. Uzupe┼éni─ç w formularzu kontaktowym informacje niezb─Ödne do kontaktu i realizacji danej us┼éugi lub dostarczenia produktu zgodnie z wy┼Ťwietlonym formularzem;
  3. Dokonać przedpłaty wybranej usługi lub produktu.
 3. Zam├│wienie indywidualnych p┼éatnych us┼éug mo┼╝liwe jest poprzez dokonanie p┼éatno┼Ťci za po┼Ťrednictwem przelewu bankowego na numer rachunku bankowego podany na stronie internetowej.
 4. Zam├│wienie na wykonanie danej us┼éugi uznaje si─Ö za przyj─Öte do realizacji po potwierdzeniu przez Administratora przyj─Öcia zam├│wienia z┼éo┼╝onego przez U┼╝ytkownika i dokonaniu przez niego p┼éatno┼Ťci. Z t─ů chwil─ů Umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za zawart─ů.
 5. Potwierdzenie przyj─Öcia zam├│wienia us┼éugi p┼éatnej przesy┼éane jest drog─ů mailow─ů w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
 6. U┼╝ytkownik i Administrator zwi─ůzani s─ů cen─ů obowi─ůzuj─ůc─ů w chwili z┼éo┼╝enia zam├│wienia.
 7. Informacje o produktach i us┼éugach podane na stronach Serwisu, w szczeg├│lno┼Ťci ich opisy, parametry oraz ceny, stanowi─ů zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

V. Informacje publikowane w serwisie

 1. Informacje zawarte na stronach Serwisu maj─ů charakter motywacyjny oraz informacyjny. Maj─ů tak┼╝e na celu wsparcie psychiki Klienta w podj─Öciu i kontynuowaniu aktywno┼Ťci fizycznej.
 2. Informacje zawarte na stronach serwisu NIE ZAST─śPUJ─ä fachowej porady lekarza czy dietetyka.
 3. Klient rozpoczynaj─ůc korzystanie z us┼éug zakupionych w Serwisie, powinien skonsultowa─ç si─Ö ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu i uzyska─ç za┼Ťwiadczenie o braku przeciwwskaza┼ä do podj─Öcia aktywno┼Ťci fizycznej.
 4. Je┼Ťli Klient pozostaje pod opiek─ů lekarza, rehabilitanta czy fizjoterapeuty zaleca si─Ö, by skonsultowa┼é, jaki rodzaj aktywno┼Ťci fizycznej lub jakie ─çwiczenia fizyczne mo┼╝e wykonywa─ç, za┼Ť jakie rodzaje aktywno┼Ťci fizycznej lub ─çwicze┼ä fizycznych s─ů mu zabronione i poinformowa─ç o tym Trenera.
 5. Uczestnictwo we wszystkich polecanych zaj─Öciach sportowych, treningach personalnych i innych us┼éugach oraz stosowanie proponowanej diety jest dobrowolne i odbywa si─Ö na w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç Klienta.
 6. Je┼╝eli istniej─ů w─ůtpliwo┼Ťci co do stanu zdrowia Klienta oraz ewentualnych przeciwwskaza┼ä do uczestniczenia w zaj─Öciach sportowych, zaj─Öciach rekreacyjnych, treningach personalnych, stosowania zaproponowanej diety, wsp├│┼épracy online i innych dost─Öpnych us┼éug nale┼╝y zasi─Ögn─ů─ç opinii lekarza.
 7. Zaleca si─Ö aby przed przyst─ůpieniem do jakiejkolwiek aktywno┼Ťci ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego zasi─Ögn─ů─ç porady lekarza.

VI. Prawa autorskie

 1. Wszelkie utwory udost─Öpniane na stronach Serwisu, a w szczeg├│lno┼Ťci: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie, chronione s─ů prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek us┼éug oferowanych przez Serwis i/lub odwiedzanie stron Serwisu, U┼╝ytkownik nie nabywa maj─ůtkowych praw autorskich do jakichkolwiek tre┼Ťci lub materia┼é├│w, a w szczeg├│lno┼Ťci do materia┼é├│w audio i wideo oraz tekst├│w lub oprogramowania zamieszczonych na stronach Serwisu.
 2. W przypadku, gdy U┼╝ytkownik zamierza wykorzysta─ç jakiekolwiek tre┼Ťci udost─Öpniane na stronach Serwisu wymagane jest uzyskanie zgody Administratora. W celu uzyskania tej zgody nale┼╝y wys┼éa─ç zapytanie na adres e-mail: trener@barbarapudlo.pl
 3. W przypadku przekazania lub udost─Öpnienia Klientowi przez Administratora lub Trenera jakichkolwiek materia┼é├│w dotycz─ůcych korzystania z us┼éug nabytych za po┼Ťrednictwem Serwisu, Klient nabywa licencj─Ö na czas nieokre┼Ťlony na korzystanie z przes┼éanych materia┼é├│w na prywatny u┼╝ytek osobisty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bez prawa udzielania dalszych licencji. Licencja uprawnia do nieograniczonego w czasie korzystania z materia┼é├│w, przy czym dost─Öp do danych materia┼é├│w w ramach jednej licencji jest uprawniony tylko z jednego Urz─ůdzenia w tym samym czasie, a tak┼╝e do wykonania jednej kopii materia┼é├│w na u┼╝ytek w┼éasny U┼╝ytkownika.
 4. Licencja udzielona U┼╝ytkownikowi przez Administratora nie obejmuje prawa do:
  1. Trwa┼éego lub czasowego zwielokrotnienia materia┼é├│w w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci jakimikolwiek ┼Ťrodkami i w jakiejkolwiek formie, w celu innym ni┼╝ utworzenie kopii dla siebie lub os├│b pozostaj─ůcych w tym samym gospodarstwie domowym,
  2. Odp┼éatnego b─ůd┼║ nieodp┼éatnego rozpowszechniania materia┼é├│w jakimikolwiek ┼Ťrodkami i w jakiejkolwiek formie bez wiedzy Administratora,
  3. Wprowadzania jakichkolwiek zmian w materiałach,
  4. Podejmowania pr├│b usuni─Öcia, prze┼éamania lub obej┼Ťcia technicznych zabezpiecze┼ä przed nieautoryzowanym udost─Öpnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem materia┼é├│w,
  5. Odp┼éatnego b─ůd┼║ nieodp┼éatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzeda┼╝y, u┼╝yczenia, najmu lub udost─Öpniania w Internecie materia┼é├│w w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci,
  6. Drukowania w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci materia┼é├│w , z wyj─ůtkiem drukowania na u┼╝ytek w┼éasny, zgodny z warunkami licencji.
  7. U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do przestrzegania postanowie┼ä niniejszego Regulaminu dotycz─ůcych licencji.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczaj─ů podj─Öcia w stosunku do os├│b naruszaj─ůcych warunki licencji krok├│w prawnych przewidzianych w powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawa.

VII. Zasady realizacji zamówionych usług

 1. Treningi odbywaj─ů si─Ö w terminach uzgodnionych bezpo┼Ťrednio z Trenerem.
 2. Terminy wst─Öpnej konsultacji s─ů ustalane z uwzgl─Ödnieniem indywidualnych potrzeb Klienta za pomoc─ů e-maila lub telefonicznie z przedstawicielem Administratora (Trenerem).
 3. W przypadku niewykorzystania trening├│w w danym terminie us┼éuga zostanie potraktowana jako wykonana z zastrze┼╝eniem postanowie┼ä pkt 4 ÔÇô 5 poni┼╝ej.
 4. Je┼Ťli termin ustalonego spotkania nie zostanie odwo┼éany lub przesuni─Öty przez Klienta na inny termin z wyprzedzeniem co najmniej 24h w przypadku konsultacji wst─Öpnej i 12h w przypadku treningu, Administrator pobiera wygrodzenie za gotowo┼Ť─ç Trenera do wykonania Umowy zgodnie z ustaleniami stron w wysoko┼Ťci odpowiadaj─ůcej warto┼Ťci danego treningu lub innej us┼éugi na kt├│r─ů bez uprzedzenia nie stawi┼é si─Ö Klient. Klient wyra┼╝a zgod─Ö na potracenie tej op┼éaty z wierzytelno┼Ťci─ů przys┼éuguj─ůc─ů mu z tytu┼éu niezrealizowanej cz─Ö┼Ťci ┼Ťwiadczenia w ramach wykupionego pakietu. Odwo┼éania spotkania mo┼╝na dokona─ç wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç e-mail na trener@barbarapudlo.pl.
 5. Administratorowi oraz Trenerowi przys┼éuguje uprawnienie do odwo┼éania z wa┼╝nych powod├│w spotkania z co najmniej 24h wyprzedzeniem. Spotkanie zostanie w├│wczas zrealizowane w innym terminie ustalonym wsp├│lnie z Klientem za po┼Ťrednictwem e-maila, SMS-a lub kontaktu telefonicznego. W przypadku gdyby z przyczyn losowych Spotkanie nie odby┼éo si─Ö w wyznaczonym terminie z winy Trenera, Administrator zapewni Klientowi mo┼╝liwo┼Ť─ç nieodp┼éatnego skorzystania z jednego dodatkowego spotkania ponad ┼Ťwiadczenia wynikaj─ůce z wykupionego pakietu w innym ustalonym z Klientem terminie lub zwrotu klientowi wp┼éaconej kwoty za trening.
 6. Klient powinien dokona─ç rezerwacji terminu spotkania z kilkudniowym wyprzedzeniem. Czas oczekiwania na konsultacj─Ö wst─Öpn─ů mo┼╝e wynie┼Ť─ç do 10 dni.
 7. W razie niemo┼╝liwo┼Ťci wykorzystania wizyt z pakietu, Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç podarowa─ç je (lub odsprzeda─ç) innej osobie. W takim przypadku nale┼╝y poinformowa─ç Administratora wysy┼éaj─ůc informacj─Ö na adres trener@barbarapudlo.pl

VIII. P┼éatno┼Ťci i ceny

 1. Wybrane opcje us┼éug i pakiet├│w us┼éug p┼éatne s─ů w ca┼éo┼Ťci z g├│ry. W Serwisie honorowane s─ů nast─Öpuj─ůce formy p┼éatno┼Ťci: Przelew zwyk┼éy.
 2. Ka┼╝dy Klient wraz z zawarciem umowy akceptuje otrzymywanie faktur drog─ů elektroniczn─ů.
 3. Faktura wystawiana jest i przesy┼éana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zaksi─Ögowania na koncie Administratora p┼éatno┼Ťci. U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do podania pe┼énych danych niezb─Ödnych do prawid┼éowego wystawienia faktury, tj. nast─Öpuj─ůcych danych:
  1. Imi─Ö i nazwisko/firma,
  2. Adres zamieszkania/siedziby,
  3. Numer NIP (w przypadku firm),
 4. Aktualny cennik usług znajduje się pod adresem barbarapudlo.pl

IX. Odst─ůpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustaw─ů z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niekt├│rych praw konsument├│w oraz o odpowiedzialno┼Ťci za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przez produkt niebezpieczny (t. jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 1225) Klient ma prawo do pisemnego odst─ůpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny w terminie dziesi─Öciu dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. W przypadku, o kt├│rym mowa w pkt. 1 Administrator dokona zwrotu wp┼éaconych kwot w terminie 14 dni od otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy z zastrze┼╝eniem postanowie┼ä pkt. III.4. Regulaminu.
 3. O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç za pomoc─ů poczty elektronicznej przesy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç e-mail odpowiedniej tre┼Ťci na adres trener@barbarapudlo.pl
 4. Powy┼╝sze uprawnienie wy┼é─ůczone jest w przypadku je┼Ťli za zgod─ů U┼╝ytkownika ┼Ťwiadczenie us┼éugi zostanie rozpocz─Öte przed terminem wskazanym w pkt. IX.1.

X. Reklamacje

 1. Reklamacje dotycz─ůce przebiegu transakcji lub nieprawid┼éowo┼Ťci w ┼Ťwiadczeniu us┼éug nale┼╝y zg┼éasza─ç poczt─ů elektroniczn─ů na adres trener@barbarapudlo.pl. Zg┼éoszenie reklamacyjne powinno zawiera─ç w szczeg├│lno┼Ťci nast─Öpuj─ůce dane:
  1. imi─Ö i nazwisko,
  2. adres,
  3. wskazanie zakupionych usług,
  4. dat─Ö transakcji,
  5. przedmiot i przyczyn─Ö reklamacji,
  6. dane kontaktowe.
 2. Reklamacje zg┼éaszane przez Klienta b─Öd─ů rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zg┼éoszenia.
 3. Przy braku odmiennych ustale┼ä Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygni─Öciu zg┼éoszonej reklamacji za pomoc─ů poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany przy rejestracji, b─ůd┼║ w zg┼éoszeniu reklamacji.

XI. Odpowiedzialno┼Ť─ç

 1. Administrator informuje, ┼╝e informacje i porady zamieszczane w Serwisie oraz ┼Ťwiadczone w ramach zakapowanych przez Klienta ┼Ťwiadcze┼ä opracowywane s─ů w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej. Ze wzgl─Ödu na specyfik─Ö ┼Ťwiadcze┼ä Klient powinien mie─ç na uwadze r├│wnie┼╝ poni┼╝sze okoliczno┼Ťci:
  1. Stosowanie okre┼Ťlonej diety mo┼╝e by─ç wykluczone lub szkodliwe w przypadku istnienia przeciwwskaza┼ä zdrowotnych do jej stosowania. Dlatego te┼╝ Klient akceptuj─ůc niniejszy Regulamin o┼Ťwiadcza, ┼╝e przed przyst─ůpieniem do stosowania diety wybranej spo┼Ťr├│d oferowanych w ramach Serwisu przeprowadzi┼é z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zalece┼ä lub przeciwwskaza┼ä co do sposobu ┼╝ywienia Klienta zgodnie z wybranym rodzajem diety,
  2. Uprawianie sportu, w tym r├│wnie┼╝ trening sportowy i fitness wi─ů┼╝e si─Ö z ryzykiem wyst─ůpienia kontuzji. Je┼Ťli zachodz─ů jakichkolwiek w─ůtpliwo┼Ťci co do stanu zdrowia Klienta i/lub w zwi─ůzku z realizowanym treningiem wyst─Öpuj─ů jakiekolwiek dolegliwo┼Ťci Klient powinien zasi─Ögn─ů─ç konsultacji lekarza lub innego specjalisty.
  3. Klient powinien ┼Ťci┼Ťle stosowa─ç si─Ö do indywidualnych plan├│w dietetycznych lub indywidualnych plan├│w treningowych oraz pozosta┼éych zalece┼ä Trenera, kt├│re mog─ů by─ç modyfikowane wy┼é─ůcznie po uprzedniej konsultacji z Trenerem. Zmiany dokonywane samodzielnie przez U┼╝ytkownika mog─ů mie─ç negatywny wp┼éyw na jego zdrowie.
 2. Administrator zastrzega, ┼╝e stosowanie si─Ö przez Klienta do porad, diety oraz prowadzenie trening├│w zgodnie z zaleceniami ze wzgl─Ödu na specyfik─Ö i z┼éo┼╝ono┼Ť─ç ludzkiego organizmu, zr├│┼╝nicowan─ů osobnicz─ů dynamik─Ö przemiany materii, nie gwarantuje osi─ůgni─Öcia po┼╝─ůdanych przez U┼╝ytkownika efekt├│w w ┼Ťci┼Ťle okre┼Ťlonym czasie.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje U┼╝ytkownik├│w o wprowadzonych zmianach, dacie od kt├│rej wejd─ů one w ┼╝ycie poprzez publikacj─Ö jednolitego tekstu Regulaminu na stronie barbarapudlo.pl oraz przes┼éaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wej┼Ťcia ich w ┼╝ycie drog─ů mailow─ů na adres Klienta podany w trakcie sk┼éadania zam├│wienia.
 3. Zam├│wienia dotycz─ůce us┼éug p┼éatnych z┼éo┼╝one przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmian Regulaminu podlegaj─ů postanowieniom Regulaminu obowi─ůzuj─ůcym w dacie z┼éo┼╝enia zam├│wienia, chyba ┼╝e postanowienia nowego Regulaminu s─ů dla Klienta korzystniejsze.
 4. U┼╝ytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z serwisu po dacie wej┼Ťcia tych zmian w ┼╝ycie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient mo┼╝e zrezygnowa─ç z korzystania z serwisu i ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wprowadzonych informacji.
 5. W razie zmiany lub uniewa┼╝nienia, wskutek prawomocnego orzeczenia s─ůdu, kt├│regokolwiek z postanowie┼ä niniejszego Regulaminu, pozosta┼ée jego postanowienia pozostaj─ů w mocy i wi─ů┼╝─ů strony.
 6. Administrator Serwisu zastrzega mo┼╝liwo┼Ť─ç wyst─ůpienia przerw w dzia┼éaniu strony internetowej Serwisu ÔÇô w zwi─ůzku konserwacj─ů, przebudow─ů lub modernizacj─ů Serwisu. U┼╝ytkownicy Serwisu zostan─ů poinformowania o planowanych przerwach w dzia┼éaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez przes┼éanie wiadomo┼Ťci na wskazany adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Serwis zamie┼Ťci odpowiedni komunikat informacyjny na stronie barbarapudlo.pl z oznaczeniem szacowanego czasu ogranicze┼ä w dost─Öpno┼Ťci strony.
 7. Serwis podejmuje starania, aby przerwy techniczne wyst─Öpowa┼éy jak najrzadziej oraz aby by┼éy jak najmniej uci─ů┼╝liwe dla jego U┼╝ytkownik├│w. Mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania np. z dost─Öpu do materia┼é├│w dost─Öpnych on-line w ramach us┼éug p┼éatnych zostanie wyd┼éu┼╝ona odpowiednio o okres w jakim ze wzgl─Öd├│w technicznych nie by┼éy one dost─Öpne dla os├│b przegl─ůdaj─ůcych stron─Ö.